Δημοτική Βιβλιοθήκη Λάρισας

Δημοτική Βιβλιοθήκη Λάρισας – Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο
Ρούσβελτ 59, ΤΚ 412 22 Λάρισα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2410671173(Τμήμα ενηλίκων), 2410618753(Παιδικό τμήμα)
e-mail: edimovivlio@hotmail.gr,
Ιστοσελίδα: https://www.facebook.com/www.edimovilviolarissa/