Δημοτική Βιβλιοθήκη Λάρισας
Δημοτική Βιβλιοθήκη Λάρισας
Δημοτική Βιβλιοθήκη Λάρισας

Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο Λάρισας
Ρούσβελτ 59, 41447
Λάρισα
τηλ: 2410671173